Navigare MONITORUL OFICIAL LOCAL FORMULARE ELECTRONICE PROGRAMARI ONLINE SESIZARI ONLINE VERIFICARE CERERI
Dispozitii primar
+ANUL 2020
+ANUL 2019

17. Dispozitia nr 187 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara

16. Dispozitia nr 153 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta extraordinara

15. Dispozitia nr 152 privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica “Dotarea si dezvoltarea serviciului comunal din UAT Cerasu prin achizitia unui utilaj de tip buldoexcavator” 

14. Dispozitia nr 138 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta extraordinara 

13. Dispozitia nr 116 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara

12. Dispozitia nr 95 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara 

11. Dispozitia nr 77 privind delimitarea sectiilor de votare si stabilirea sediilor acestora, la nivelul comunei Cerasu, pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din 26 mai 2019

10. Dispozitia nr 76 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral, la nivelul comunei Cerasu, pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din 26 mai 2019

9. Dispozitia nr 66 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara 

8. Dispozitia nr 64 pentru modificarea art.1 din Dispozitia primarului nr.1/2019 privind reorganizarea Controlului Financiar Preventiv in cadrul Primariei comunei Cerasu 

7. Dispozitia nr 56 privind desemnarea persoanei responsabile cu probleme de arhiva si reorganizarea Comisiei de selectionare a documentelor la nivelul Primariei Cerasu

6. Dispozitia nr 46 privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica “DOTAREA SI DEZVOLTAREA SERVICIULUI COMUNAL DIN UAT CERASU, PRIN ACHIZITIA UNUI UTILAJ DE TIP BULDOEXCAVATOR"

5. Dispozitia nr 27 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara 

4. Dispozitia nr 26 privind reorganizarea comisiei pentru inspectie fiscala in cadrul Primariei comunei Cerasu si aprobarea programului de inspectie fiscala pe anul 2019 

3. Dispozitia nr 24 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019 

2. Dispozitia nr. 5 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara 

1. Dispozitia nr. 1 privind reorganizarea Controlului Financiar Preventiv in cadrul Primariei comunei Cerasu 

+ANUL 2018

1. Dispozitia nr. 1 privind aprobarea Planului anual de perfectionare a functionarilor publici si personalului contractual, angajati ai Primariei Cerasu pe anul 20118

2. Dispozitia nr. 2 privind construirea comisiei  pentru inspectie fiscala in cadrul Primariei comunei Cerasu si aprobarea programului de inspectie fiscala pe anul 2018

3. Dispozitia nr. 3 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contraveniment

4. Dispozitia nr. 11  privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara

5. Dispozitia nr. 12 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Centrului Operativ de Activitate Temporara ale comunei Cerasu

6. Dispozitia nr. 13 privind incetarea contractului individual de munca al unui asistent personal

7. Dispozitia nr. 14 privind incetarea contractului individual de munca al referentului cultural Dragomir Alexandru-Ion

8. Dispozitia nr. 56 privind incetarea platii unei indemnizatii lunare acordata conform prevederilor egii 448/2006

9. Dispozitia nr. 57 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta extraordinara

10. Dispozitia nr. 58 privind incetarea platii unei indemnizatii lunare acordata conform prevederilor Legii nr.448/2006

11. Dispozitia nr. 59 privind acordarea unei indemnizatii lunare conform prevederilor Legii nr. 448/2006

12.  Dispozitia nr. 60 privind convocarea Consiliului Local Cerasu in sedinta ordinara

13. Dispozitia nr. 61 privind reorganizarea Controlului Financiar Preventiv in cadrul Primariei comunei Cerasu

14. Dispozitia nr. 62 privind aprobarea privind aprobarea rectificarii unui act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu

15. Dispozitia nr. 73 privind aprobarea rectificarii unui act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu

16. Dispozitia nr. 115 din data de 15.05.2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor 

cu caracter personal la nivelul Primariei Cerasu.

17. Dispozitia nr. 126 din data de 16.05.2018 privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul Primariei comunei Cerasu.

18. Dispozitia nr. 138 din data de 26 Iunie 2018 privind aprobarea misiunii, viziunii, politicilor in domeniul controlului intern managerial, eticii si integritatii si managementul riscului, precum si a Listei cu obiectivele generale de management la nivelul Primariei Comunei Cerasu

19. Dispozitia nr. 139 din data de 26 Iunie 2018 privind aprobarea Planului de monitorizare a performantelor la nivelul Primariei comunei Cerasu

20. Dispozitia nr. 140 din data de 26 Iunie 2018 privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul fiecarui compartiment al Primariei comunei Cerasu

21. Dispozitia nr. 141 din data de 26 Iunie 2018 privind aprobarea Codului de conduita al personalului din cadrul Primariei comunei Cerasu

22. Dispozitia nr. 142 din data de 26 Iunie 2018 privind numirea consilierului de etica la nivelul Primariei comunei Cerasu

23. Dispozitia nr. 143 din data de 26 Iunie 2018 privind constituirea Comisiei de cercetare discipliara prealabila la nivelul Primariei comunei Cerasu

24. Dispozitia nr. 144 din data de 26 Iunie 2018 privind aprobarea Planului pentru asigurarea continuitatii activitatii la nivelul Primariei comunei Cerasu

25. Dispozitia nr. 175 din data de 26 Iulie 2018 privind desemnarea unui functionar public care va colabora cu reprezentantii A.J.O.F.M. Prahova, angajatorilor si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea desfasurarii actiunilor lunare avand ca scop eficientizarea serviciilor de plasare a fortei de munca si reducerii incidentei somajului de lunga durata, la nivelul comunei Cerasu

26. Dispozitia nr. 200 din data de 6 Septembrie 2018 privind reactualizarea componentei “Unitatii Locale de Sprijin” Cerasu

27. Dispozitia nr. 248 din data de 21 Septembrie 2018 privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica “Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente in comuna Cerasu, judetul Prahova”

28. Dispozitia nr. 250 din data de 25 Septembrie 2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018

29. Dispozitia nr. 261 din data de 1 Octombrie 2018 privind delimitarea sectiilor de votare si stabilirea sediilor acestora, la nivelul comunei Cerasu, pentru referendumul de revizuire a Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018

30. Dispozitia nr. 274 din data de 12 Octombrie 2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara

31. Dispozitia nr. 284 din data de 22 Octombrie 2018 privind convocarea comisiei de receptie a obiectivului “Retea de distributie apa potabila in comuna Cerasu” in ziua de 30 octombrie 2018

32. Dispozitia nr. 291 din data de 1 Noiembrie 2018 privind aprobarea rectificarii uni act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu

33. Dispozitia nr. 316 din data de 19 Noiembrie 2018 privind aprobarea Proiectului bugetului local pe anul 2019 si estimarilor pentru anii 2020 – 2022

34. Dispozitia nr. 328 din data de 23 Noiembrie 2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara

35. Dispozitia nr. 335 din data de 27 Noiembrie 2018 privind constituirea Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a patrimoniului public si privat al comunei Cerasu, pe anul 2018

36. Dispozitia nr. 336 din data de 27 Noiembrie 2018 privind aprobarea rectificarii uni act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu

37. Dispozitia nr. 338 din data de 12 Decembrie 2018 privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica "Mansarde si imprejmuire gradinita Cerasu in comuna Cerasu, judetul Prahova"

38. Dispozitia nr. 339 din data de 12 Decembrie 2018 privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica "Modernizare si compartimentare mansarda Liceul Tehnologic in comuna Cerasu, judetul Prahova"

39. Dispozitia nr. 340 din data de 13 Decembrie 2018 privind aprobarea rectificarii unui act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu 

 

+ANUL 2017

Dispozitia nr. 24 din data de 27.01.2017 (Dispozitie privind reactualizarea componentei "Unitatii Locale de Sprijin" Cerasu)

Dispozitia nr. 25 din data de 27.01.2017 (Dispozitie privind numirea responsabilului cu instruirea la locul de munca si instruirea periodica a salariatilor Primariei Comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 158 din data de 24.03.2017 (Dispozitie privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020)

Dispozitia 159 din data de 24.03.2017 (Dispozitie privind desemnarea coordonatorului Planului de integritate al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020 si a persoanei responsabile a mentine contactul permanent cu Directia de Etica, Integritate si Buna Guvernare din cadrul M.D.R.A.P.)

Dispozitia nr. 232 din data de 06.06.2017 privind desemnarea persoanei responsabile cu evidenta Registrului agricol in format electronic la nivelul Primariei Cerasu

Dispozitia nr. 235 din data de 23.06.2017 privind desemnarea reprezentantului primarului care sa participe ca observator la concursul pentru ocuparea functiei de director adjunct la Liceul Tehnologic Cerasu

Dispozitia nr. 254 din data de 20.07.2017 privind desemnarea persoanei din partea Primariei Cerasu care va tine legatura cu Echipa judeteana de coordonare a masurilor de limitare a epidemiei de rujeola 

Dispozitia nr. 271 din data de 23.08.2017 privind desemnarea persoanelor responsabile cu urmarirea derularii contractului de finantare nr. 3835/6344/19.07.2017 incheiat in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, precum si cu urmarirea contractului/ contractelor de publica care se vor incheia in urma finalizarii procedurii de achizitie a lucrarilor de prestari servicii

Dispozitia nr. 272 din data de 23 august 2017 privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor de inregistrare sistematica aferente contractului de finantare nr. 3835/ 6344/ 19.07.2017 incheiat in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara initiate de unitati administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale intre O.C.P.I. Prahova si U.A.T.C. Cerasu

Dispozitia nr. 296 din data de 28 august 2017 privind actualizarea componentei Comisiei pentru Probleme de Aparare la nivelul Primariei Cerasu

Dispozitia nr. 298 din data de 14 septembrie 2017 privind constituirea Comisiei de predare in administrare a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apa al comunei Cerasu catre S.C. Hidro Prahova S.A.

Dispozitia nr. 396 din data de 06.10.2017 privind delegarea unor atributii agentilor agricoli

Dispozitia nr. 397 din data de 06.10.2017 privind desemnarea reprezentantului primarului in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant Liceul tehnologic, Comuna Cerasu

Dispozitia nr. 400 din data de 23 octombrie 2017 privind desemnarea d-lui Barbu Ion, referent in cadrul Compartimentului achizitii publice, sa faca parte din Comisia de evaluare a delegarii prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale

Dispozitia nr. 540 din data de 23 noiembrie 2017 privind constituirea Grupului de lucru POAD care va gestiona derularea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2017 la nivelul comunei Cerasu

Dispozitia nr. 568 din data de 15 decembrie 2017 privind aprobarea Proiectului bugetului local pe anul 2018 si estimarilor pentru anii 2019 - 2021

Dispozitia nr. 582 din data de 22 decembrie 2017 privind constituirea Comisiilor de inventariere a patrimoniului public si privat al comunei Cerasu pentru anul 2017

Dispozitia nr. 593 din data de 28 decembrie 2017 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient 

 

 

+ANUL 2016
+ANUL 2015

Dispozitia nr. 1 din 20-01-2015 (Dispozitie privind reorganizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cerasu).

Dispozitia nr. 121 din 30-01-2015 (Dispozitie privind aprobarea statului de functii nominal pentru personalul de conducere si executiv al Primariei comunei Cerasu).

Dispozitia nr. 122 din 30-01-2015 (Dispozitie privind prelungirea contractului individual de munca pe durata determinanta al d-rei Macovei Elena-Iuliana, referent in cadrul Compartimentului secretariat, relatii cu publicul, arhiva, asistenta sociala si stare civila).

Dispozitia nr. 126 din 17-02-2015 (Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cerasu in sedinta ordinara).

Dispozitia nr. 127 din 20-02-2015 (Dispozitie privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatilor naturale produse pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cerasu).

Dispozitia nr. 128 din 20-02-2015 (Dispozitie privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Centru Operativ cu Activitate Temporara ale comunei Cerasu).

Dispozitia nr. 145 din 12-03-2015 (Dispozitie privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe raza comunei Cerasu).

Dispozitia nr. 147 din 13-03-2015 (Dispozitie privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie).

Dispozitia nr. 182 din 21-04-2015 (Dispozitie privind persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante - Primaria comunei Cerasu - ce are in vedere proiecte care au ca obiect reabilitarea unor unitati scolare de pe raza comunei).

Dispozitia nr. 236 din 11-05-2015 (Dispozitie privind desemnarea domnului Mirica Aurelian, viceprimarul comunei Cerasu, ca reprezentant al administratiei publice locale in raport cu C.S.P.E.R Prahova SA).

Dispozitia nr. 352 din 18-08-2015 (Dispozitie privind reorganizarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei comunei Cerasu).

Dispozitia nr. 353 din 18-08-2015 (Dispozitie privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila in cadrul Primariei comunei Cerasu).

Dispozitia nr. 355 din 24-08-2015 (Dispozitie privind constituirea comisiei pentru preluarea in custodie a echipamentelor aferente proiectului " Sistem de Management Integrat al Deseurilor").

Dispozitia nr. 356 din 26-08-2015 (Dispozitie privind desemnarea persoanelor din cadrul Primariei comunei Cerasu, autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral).

Dispozitia nr. 395 din 28-09-2015 (Dispozitie privind desemnarea reprezentantilor Primariei Cerasu in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza comunei).

Dispozitia nr. 397 din 29-09-2015 (Dispozitie privind desemnarea Dlui Mirica Aurelian, viceprimarul comunei Cerasu, ca persoana de contact intre Administratia Publica Locala si ADI "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova").

Dispozitia nr. 476 din 26-11-2015 (Dispozitie privind constituirea Comisiei de Inventariere a patrimoniului public si privat al comunei Cerasu pentru anul 2015).

Dispozitia nr. 477 din 26-11-2015 (Dispozitie privind constituirea Comisiei de Receptie a lucrarilor de construire a obiectivului "Reparatie generala si modernizare Scoala Gimnaziala Slon").

Dispozitia nr. 478 din 27-11-2015 (Dispozitie privind actualizarea componentei "Unitati Locale de Sprijin" Cerasu).

Dispozitia nr. 503 din 23-12-2015 (Dispozitie privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii vatamatoare de munca salariatilor comunei Cerasu).

 

+ANUL 2014

Dispozitia nr. 17 din 23-01-2014 (Dispozitie privind aprobarea rectificarii unui act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 18 din 23-01-2014 (Dispozitie aprobarea rectificarii unui act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 19 din 23-01-2014 (Dispozitie aprobarea rectificarii unui act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 219 din 15-04-2014 (Dispozitie privind constituirea Comisiei de management a proiectului "REPARATIE GENERALA SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA SLON COM. CERASU, JUD PRAHOVA)

Dispozitia nr. 277 din 30-06-2014 (Dispozitie privind aprobarea statului de functii nominal pentru personalul de conducere si executiv al Primariei comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 337 din 03-08-2014 (Dispozitie privind imputernicirea unei persoane sa semneze in locul primarului comunei Cerasu documentelor ce se depun la Agentia pentru Dezvoltare Rurala Sud Muntenia)

Dispozitia nr. 350 din 29-08-2014 (Dispozitie privind reorganizarea Controlului Financiar Preventiv in cadrul Primariei comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 351 din 01-09-2014 (Dispozitie privind aprobarea rectificarii unui act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 352 din 02-09-2014 (Dispozitie privind organizarea examenului pentru ocuparea postului de referent cultural)

Dispozitia nr. 359 din 26-09-2014 (Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral, la nivelul comunei Cerasu, pentru alegerile Presedintelui Romaniei din 2014)

Dispozitia nr. 360 din 29-09-2014 (Dispozitie privind delimitarea sectiilor de votare, la nivelul comunei Cerasu, pentru alegerea Presedintelui Romaniei in noiembrie 2014)

Dispozitia nr. 378 din 03-10-2014 (Dispozitie privind desemnarea reprezentantilor Primariei Cerasu Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza comunei  )

Dispozitia nr. 379 din 03-10-2014 (Dispozitie desemnarea persoanei cu atributii in aplicarea prevederilor art.3 din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 – Anexa 1 )

Dispozitia nr. 431 din 06-11-2014 (Dispozitie privind aprobarea rectificarii unui act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu )

Dispozitia nr. 433 din 27-11-2014 (Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in luna noiembrie 2014 pentru sezonul rece perioada 01.11.2014 – 31.03.2014)

Dispozitia nr. 491 din 27-11-2014 (Dispozitie privind constituirea Grupului de lucru POAD care va gestiona derularea Programului la nivelul comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 492 din 28-11-2014 (Dispozitie privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat al comunei Cerasu pentru anul 2014)

Dispozitia nr. 494 din 22-12-2014 (Dispozitie privind stabiliarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne familiilor si persoanelor singure care au depus cereri in luna decembrie 2014 pentru sezonul rece perioada 01.12.2014-31.03.2015).

 

+ANUL 2013

Dispozitia nr. 1 din 14-01-2013 (Dispozitie privind numirea responsabililului cu instruirea la locul de munca si instruirea periodica a salariatilor Primariei Comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 86 din 29-01-2013 (Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al unui asistent personal)

Dispozitia nr. 87 din 31-01-2013 (Dispozitie privind aprobarea statului de functii nominal pentru personalul de conducere si executiv al Primariei comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 88 din 05-02-2013 (Dispozitie pentru desemnarea unui functionar din aparatul de specialitate al primarului comunei Cerasu imputernicit sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila)

Dispozitia nr. 122 din 21-03-2013 (Dispozitie pentru desemnarea secretarului comunei de a asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese din cadrul Primariei Cerasu)

Dispozitia nr. 202 din 15-05-2013 (Dispozitie privind constituirea  Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca la nivelul  Primariei Comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 237 din 10-06-2013 (Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu evidenta si transmiterea raportarilor trimestriale catre D.S.V.S.A. Prahova)

Dispozitia nr. 239 din 13-06-2013 (Dispozitie privind numirea persoanei care va indeplinii functia de agent de inundatii la nivelul Primariei  Cerasu)

Dispozitia nr. 504 din 31-07-2013 (Dispozitie  privind desemnarea unei persoane care se va ocupa de implementarea prevederilor Legii nr.154/2012, la nivelul Primariei Cerasu)

Dispozitia nr. 627 din 04-10-2013 (Dispozitie  privind desemnarea reprezentantilor primarului in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 630 din 18-10-2013 (Dispozitie  privind constituirea Comisiei pentru scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloacelor fixe de la Liceul Tehnologic Cerasu si Scoala Gimnaziala Slon)

Dispozitia nr. 632 din 31-10-2013 (Dispozitie  privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat al comunei Cerasu pentru anul 2013)

Dispozitia nr. 688 din 21-11-2013 (Dispozitie  privind desemnarea persoanei din cadrul primariei care sa raspunda de gestionarea Registrului de evidenta a cainilor fara stapan)

Dispozitia nr. 1052 din 14-12-2013 (Dispozitie  privind aprobarea rectificarii uni act de stare civila intocmit la Primaria comunei Cerasu)

+ANUL 2012

Dispozitia nr. 20 din 10-02-2012 (Dispozitie privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Centrului Operativ cu Activitate Temporara ale comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 32 din 22-05-2012 (Dispozitie privind desemnarea persoanei care se va ocupa de actualizarea listelor electorale permanente la nivelul circumscriptiei Cerasu)

Dispozitia nr. 120 din 27-04-2012 (Dispozitie privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ Cerasu)

Dispozitia nr. 189 din 10-07-2012 (Dispozitie privind reorganizarea Comisiei de selectare a ofertelor, receptie a lucrarilor si a bunurilor materiale achizitionate la nivelul Primariei comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 207 din 27-08-2012 (Dispozitie privind desfacerea contractului de munca al d-nei Duca Ana-Maria, agant agricol in aparatul de specialitate al primarului)

Dispozitia nr. 256 din 29-08-2012 (Dispozitie privind incetarea platii unei indemnizatii lunare acordata conform prevederilor Legii nr. 448/2006)

Dispozitia nr. 257 din 29-08-2012 (Dispozitie privind incetarea platii unei indemnizatii lunare acordata conform prevederilor Legii nr. 448/2006)

Dispozitia nr. 258 din 29-08-2012 (Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile pentru elaborarea programului de pregatire profesionala continua al salariatilor Primariei comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 259 din 29-08-2012 (Dispozitie privind aprobarea programului de pregatire profesionala continua al salariatilor Primariei comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 260 din 29-08-2012 (Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile, la nivelul Primariei comunei Cerasu, cu elaborarea si actualizarea procedurilor specifice activitatii de achizitii publice si realizarea registrului riscurilor, monitorizarea si raportarea periodica a acestora)

Dispozitia nr. 261 din 29-08-2012 (Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile, la nivelul Primariei comunei Cerasu, cu elaborarea procedurii operationale scrisa si formalizata privind organizarea sistemului informatic al achizitiilor publice si crearea, intretinerea si actualizarea bazei de date in ceea ce priveste furnizorii de produse, executantii de lucrari, prestatorii de servicii si preturile practicate)

Dispozitia nr. 263 din 31-08-2012 (Dispozitie privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat al comunei Cerasu pentru anul 2012)

Dispozitia nr. 264 din 31-08-2012 (Dispozitie privind reorganizarea activitatii de control propriu, in teritoriu, pe linie de urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in constructii la nivelul localitatii Cerasu)

Dispozitia nr. 272 din 10-09-2012 (Dispozitie privind delegarea unor atributii d-lui Mirica Aurelian, viceprimarului comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 273 din 10-09-2012 (Dispozitie privind constituirea Biroului sectiei de votare la alegerile pentru infiintarea Camerelor Agricole, organizate la nivelul comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 276 din 19-09-2012 (Dispozitie privind constituirea Comisiei de negociere a contractului initial cu SC CONTI SA Ploiesti, in vederea realizarii obiectivului “Extindere cu atelier scoala SAM Cerasu”)

Dispozitia nr. 281 din 26-09-2012 (Dispozitie privind constituirea unei comisii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica pentru implementarea controlului intern/managerial)

Dispozitia nr. 282 din 26-09-2012 (Dispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor si a desemnarii responsabililor pentru elaborarea procedurilor privind modul de lucru si de control ale comisiei, precum si a unui responsabil cu elaborarea atributiilor si responsabilitatilor comisiei, in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice)

Dispozitia nr. 358 din 28-09-2012 (Dispozitie privind desemnarea persoanei cu atributii in aplicarea H.G.R. nr.246/2006 pentru aprobarea Startegiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice)

Dispozitia nr. 320 din 02-10-2012 (Dispozitie privind desemnarea persoanei cu atributii in aplicarea H.G.R. nr.246/2006 pentru aprobarea Startegiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice)

Dispozitia nr. 321 din 02-10-2012 (Dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la indeplinire a obligatiilor institutiei ce decurg din Protocolul de colaborare incheiat conform Procedurii privind supravegherea executarii obligatiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public impusa de catre instanta de judecata)

Dispozitia nr. 324 din 02-10-2012 (Dispozitie privind desemnarea reprezentantilor primarului in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza comunei Cerasu)

Dispozitia nr. 326 din 30-10-2012 (Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile de implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Cerasu)

Dispozitia nr. 327 din 31-10-2012 (Dispozitie privind angajarea, pe durata nedeterminata, in functia de agent agricol II in aparatul de specialitate al primarului - personal contractual - a d-nei Negrau Denisa)

Dispozitia nr. 1093 din 28-11-2012 (Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu problematica parteneriatului public-privat la nivelul autoritatii publice locale Cerasu)

Dispozitia nr. 1094 din 03-12-2012 (Dispozitie privind numirea unui curator)

Dispozitia nr. 1096 din 17-12-2012 (Dispozitie privind suspendarea raportului de serviciu al d-nei Staicu Cristina, referent contabil in aparatul de specialitate al primarului)

Dispozitia nr. 1108 din 31-12-2012 (Dispozitie privind incetarea suspendarii contractului de munca al unui muncitor din cadrul atelierului de gospodarire comunala)

Dispozitia nr. 1107 din 31-12-2012 (Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al unui muncitor din cadrul atelierului de gospodarire comunala)