Navigare MONITORUL OFICIAL LOCAL FORMULARE ELECTRONICE PROGRAMARI ONLINE SESIZARI ONLINE VERIFICARE CERERI
Hotarari Consiliul Local
+ANUL 2020
+ANUL 2019

34. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Cerasu

33. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedintà pentru perioada octombrie – decembrie 2019

32. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local si Primarului comunei Cerasu in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant Scoala Profesionala, Comuna Cerasu, in anul scolar 2019-2020

31. Hotarare privind màsurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea bunei desfàsuràri a sctiunilor “Festivalului Muntilor” si a Târgului anual de “Sf.Dumitru” organizate cu prilejul Zilei comunei Cerasu 

30. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2019

29. Hotarare privind aprobarea deplasarii unei delegatii oficiale in comuna Meyrié, Departementul Isère, Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză

28. Hotarare privind aprobarea Acordului de înfrăţire şi cooperare dintre comuna Ceraşu, judeţul Prahova, Romȃnia şi comuna Meyrié, Departementul Isère, Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză 

27. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2019

26. Hotarare privind actualizarea bugetului proiectului “MANSARDARE SI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIŢĂ CERASU IN COMUNA CERASU, JUDEŢUL PRAHOVA, 

25. Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pe teritoriul comunai Cerasu, pe anul 2019 

24. Hotarare privind aprobarea planului de masuri organizatorice pentru buna desfasurare a activitatii istorice si culturale “Columna pentru Nemurire” din 6 august 2019 

23. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2019

22. Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea „Refacerii si repararii digurilor de sprijin, pragurilor de fund si portiunilor de drum comunale partial distruse sau intrerupte in cele sase sate ale comunei Cerasu”

21. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedintà pentru perioada iunie – august 2019

20. Hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 

19. Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al comunei Cerasu pe anul 2018

18. Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.2/2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018

17. Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2019 

16. Hotarare privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni proprietatea privată a comunei Ceraşu 

15. Hotarare privind numirea dirigineleui de santier pentru realizarea obiectivului de investitii “Mansardare si imprejmuire Gradinita Cerasu”

14. Hotarare privind numirea dirigintelui de santier pentru realizarea obiectivului de investitii “Modernizare si compartimentare mansarda Liceul Tehnologic Cerasu”

13. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedintà pentru perioada martie – mai 2019

12. Hotarare privind propunerea de trecere in domeniul public al comunei Cerasu a suprafetei de 5457 m.p. situata in tarlaua 47, parcela A 983, pct.”Carpeni”, sat Valea Borului

11. Hotarare privind constiturea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza U.A.T. Cerasu

10. Hotarare privind reorganizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe raza U.A.T. Cerasu

9. Hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anul scolar 2019-2020

8. Hotarare privind aprobarea inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a unor strazi din comuna Cerasu 

7. Hotarare privind aprobarea Planului de actiune privind imbunatatirea situatiei romilor si incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome din comuna Cerasu, pentru perioada 20192024

6. Hotarare privind constituirea Grupului de lucru local (GLL) prevazut de H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaneiei de inlcuziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome la nivelul comunei Cerasu

5. Hotarare privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 20192024 si a Planului de actiune in vederea implementarii acestei strategii, la nivelul comunei Cerasu

4. Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2019

3. Hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2019, la nivelul Primariei Cerasu 

2. Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018 

1. Hotarare privind aprobarea acoperiririi definitive, din excedentul bugetului local pe anul 2018, a deficitului sectiunii de dezvoltare a comunei Cerasu

+ANUL 2018

1. Hotararea nr. 1 din 31.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local pe anul 2017, a deficitului sectiunii de dezvoltare a comunei Cerasu din 2018

2. Hotararea nr. 2 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de muna, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2018

3. Hotararea nr. 3 din 31.01.2018 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

4. Hotararea nr. 4 din 31.01.2018 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2018

5. Hotararea nr. 5 din 31.01.2018 privind stabilirea indemnizatiilor maxime lunare ale consilierilor locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte. 

6. Hotararea nr. 6 din 20.02.2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2017 

7. Hotararea nr. 7 din 20.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018

8. Hotararea nr. 8 din 28.02.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor intocmit la nivelul comunei Cerasu

9. Hotararea nr. 9  din 28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala si a structurii orientative de personal din cadrul Primariei comunei Cerasu

10. Hotararea nr. 10 din 28.02.2018 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anul scolar 2018-2019

11. Hotararea nr. 11 din 28.02.2018 privind aprobarea implementarii proiectului " Inzestrarea si dotarea compoartimentului de gospodarie comunala al Primariei Cerasu cu un buldoexcavator"

12. Hotararea nr. 12 din 28.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie-mai 2018

13. Hotarare nr. 13 din data de 18.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

14. Hotarare nr. 14 din data de 18.03.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA

15. Hotarare nr. 15 din data de 18.03.2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

16. Hotarare nr. 16 din data de 18.03.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA

17. Hotarare nr. 17 din data de 18.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018.

18. Hotarare nr. 18 din data de 30.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a pasunatului pe raza comunei Cerasu.

19. Hotarare nr. 19 din data de 30.04.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018

20. Hotarare nr. 20 din data de 30.04.2018 privind înfiinţarea Serviciul Comunal, Compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cerasu.

21. Hotarare nr. 21 din data de 30.04.2018 privind aprobarea implementarii proiectului DOTAREA SI DEZVOLTAREA SERVICIULUI COMUNAL DIN UAT CERASU PRIN ACHIZITIA UNUI UTILAJ TIP BULDOEXCAVATOR

22. Hotarare nr. 22 din data de 31.05.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018.

23. Hotarare nr. 23 din data de 31.05.2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al comunei Cerasu pe anul 2017.

24. Hotarare nr. 24 din data de 31.05.2018 privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pe teritoriul comunai Cerasu, pe anul 2018.

25. Hotararea nr. 25 din data de 31 Mai 2018 privind alegerea presedintelui de sedintà pentru perioada iunie – august 2018

26. Hotararea nr. 26 din data de 27 Iunie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018

27. Hotararea nr. 27 din data de 27 Iunie 2018 privind privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Cerasu

28. Hotararea nr. 28 din data de 27 Iunie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanta functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cerasu, pe anul 2018

29. Hotararea nr. 29 din data de 24 Iulie 2018 privind aprobarea asocierii Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului “Reparatie si intretinere drum local Cerasu-Tabla Butii-Boncuta Maneciu-25 km  – Cerasu”

30. Hotararea nr. 30 din data de 24 Iulie 2018  privind aprobarea planului de masuri organizatorice pentru buna desfasurare  a activitatii istorice si culturale “Columna pentru Nemurire” din 6 august 2018

31. Hotararea nr. 31 din data de 24 Iulie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018

32. Hotararea nr. 32 din data de 24 Iulie 2018 privind aprobarea alocarii de la bugetului local a sumei necesare pentru consultanta in domeniul achizitiei publice privind obiectivul “Modernizare si compartimentare mansarda Liceul Tehnologic Cerasu”

33. Hotararea nr. 33 din data de 24 Iulie 2018 privind aprobarea alocarii de la bugetului local a sumei necesare pentru consultanta in domeniul achizitiei publice privind obiectivul “Mansardare si imprejmuire Gradinita Cerasu” 

34. Hotararea nr. 34 din data de 30 August 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018

35. Hotararea nr. 35 din data de 30 August 2018 privind alegerea presedintelui de sedintà pentru perioada septembrie – noiembrie 2018

36. Hotararea nr. 36 din data de 30 August 2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin sistemului public de alimentare cu apa al comunei Cerasu care se predau catre S.C. Hidro Prahova S.A.

37. Hotararea nr. 37 din data de 26 Septembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018 

38. Hotararea nr. 38 din data de 26 Septembrie 2018 privind màsurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea bunei desfàsuràri a “Festivalului Muntilor” si a Târgului anual de “Sf.Dumitru” organizate cu prilejul Zilele comunei Cerasu 

39. Hotararea nr. 39 din data de 26 Septembrie 2018 privind aprobarea Planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna 2018-2019, la nivelul comunei Cerasu

40. Hotararea nr. 40 din data de 26 Septembrie 2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local si Primarului comunei Cerasu in  Consiliul de administratie al unitatii de invatamant Scoala Profesionala, Comuna Cerasu, in anul scolar 2018-2019

41. Hotararea nr. 41 din data de 18 Octombrie 2018 privind aprobarea asocierii Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului “Repararea unei parti asfaltice a unui tronson din DC 30 si amenajarea unei rigole de scurgere a apei”

42. Hotararea nr. 42 din data de 18 Octombrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018 

43. Hotararea nr. 43 din data de 18 Octombrie 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului, pe anul 2019

44. Hotararea nr. 44 din data de 29 Noiembrie 2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui imobil apartinand domeniului public al comunei Cerasu, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie decat aceea de locuinta

45. Hotararea nr. 45 din data de 29 Noiembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018 

46. Hotararea nr. 49 din data de 29 Noiembrie 2018 pentru   completarea H.C.L. nr.21/2018 privind aprobarea implementarii proiectului “DOTAREA SI DEZVOLTAREA SERVICIULUI COMUNAL DIN UAT CERASU PRIN ACHIZITIA UNUI UTILAJ TIP BULDOEXCAVATOR”

47. Hotararea nr. 50 din data de 29 noiembrie 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2018 - februarie 2019

48. Hotararea nr. 51 din data de 18 decembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2018

49. Hotararea nr. 52 din data de 29 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pe anul 2019, la nivelul comunei Cerasu

50. Hotararea nr. 53 din data de 29 decembrie 2018 privind aprobarea numarului asistentilor sociali ai persoanelor cu handicap si a numarului de indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap sau reprezentantilor legali ai acestora pe anul 2019

51. Hotararea nr. 54 din data de 29 decembrie 2018 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cerasu pe anul 2019

52. Hotararea nr. 55 din data de 29 decembrie 2018 privind stabilirea indemnizatiilor maxime lunare ale consilierilor locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte

 
+ANUL 2017

Hotararea nr. 1 din data de 07.01.2017 (Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local pe anul 2016, a deficitului sectiunii de dezvoltare a comunei Cerasu)

Hotararea nr. 2 din data de 31.01.2017 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2017)

Hotararea nr. 3 din data de 31.01.2017 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia)

Hotararea nr. 4 din data de 31.01.2017 (Hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA")

Hotararea nr. 5 din data de 31.01.2017 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie - aprilie 2017)

Hotararea nr. 6 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea completarii Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2017)

Hotararea nr. 7 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "MODERNIZARE SI COMPARTIMENTARE MANSARDA LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia)

Hotararea nr. 8 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "MODERNIZARE SI COMPARTIMENTARE MANSARDA LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA")

Hotararea nr. 9 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "MANSARDARE SI IMPREJMUIRE GRADINITA CERASU IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia)

Hotararea nr. 10 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "MANSARDARE SI IMPREJMUIRE GRADINITA CERASU IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA")

Hotararea nr. 11 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate al proiectului "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSARE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA", precum si a unor masuri necesare implementarii acestuia)

Hotararea nr. 12 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSARE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA", precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia)

Hotararea nr. 13 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA")

Hotararea nr. 14 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor intocmit la nivelul comunei Cerasu)

Hotararea nr. 15 din data de 28.02.2017 (Hotarare privind aprobarea indemnizatiilor pentru timpul lucrat la interventii si a asigurarii impotriva riscurilor de accident si boala ale personalului serviciilor de urgenta voluntare la nivelul Comunei Cerasu)

Hotararea nr. 16 din data de 29.03.2017 (Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016)

Hotararea nr. 29 din data de 31.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cerasu

Hotararea nr. 30 din data de 31.07.2017 privind stabilirea indemnizatiilor maxime lunare ale consilierilor locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte

Hotararea nr. 31 din data de 31 iulie 2017 privind reorganizarea Consiliului consultativ din cadrul Caminului Cultural Cerasu

Hotararea nr. 32 din data de 31.07.2017 pentru completarea H.C.L. NR. 3/2012 privind stabilirea taxelor de inchiriere a bunurilor din patrimoniul Caminului Cultural Cerasu

Hotararea nr. 33 din data de 31.07. 2017 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anul scolar 2017-2018

Hotararea nr. 34 din data de 31 august 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2017

Hotararea nr. 35 din data de 31 august 2017 privind aprobarea asocierii Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului "Reparare santuri pereate si rigole carosabile, pentru colectarea apelor pluviale din zona drumurilor DJ 230 si DC 30, amenajare platforma (parcari carosabile din beton) pe zona centrala a satelor Cerasu si Slon"

Hotararea nr. 36 din data de 31 august 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului "Retea de distribuire apa potabila in comuna Cerasu, judetul Prahova"

Hotararea nr. 37 din data de 31 august 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie - noiembrie 2017

Hotararea nr. 38 din data de 28 septembrie 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2017

Hotararea nr. 39 din data de 28 septembrie 2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin sistemului public de alimentare cu apa al comunei Cerasu care se predau catre S.C. Hidro Prahova S.A.

Hotararea nr. 40 din data de 28 septembrie 2017 privind masurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea bunei desfasurari a "Festivalului Muntilor" si a Targului anual de "Sf Dumitru" organizate cu prilejul Zilele comunei Cerasu

Hotararea nr. 41 din data de 28 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Cerasu in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant Liceul Tehnologic Cerasu in anul scolar 2017-2018

Hotararea nr. 42 din data de 31 octombrie 2017 privind aprobarea scutirii unor organizatori de stane de plata chiriei pentru unele suprafete de goluri alpine inchiriate de la primarie si nepasunabile, pe anul 2017

Hotararea nr. 43 din data de 31 octombrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului, pe anul 2018

Hotararea nr. 44 din data de 30 noiembrie 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2017

Hotararea nr. 45 din data de 30 noiembrie 2017 privind aprobarea Planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna 2017-2018, la nivelul comunei Cerasu

Hotararea nr. 46 din data de 30 noiembrie 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2017 - februarie 2018

Hotararea nr. 47 din data de 21 decembrie 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2017

Hotararea nr. 48 din data de 21 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pe anul 2018, la nivelul comunei Cerasu

Hotararea nr.  49 din data de 21 decembrie 2017 privind aprobarea numarului asistentilor sociali ai persoanelor cu handicap si a numarului de indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap sau reprezentantilor legali ai acestora pentru anul 2018

Hotararea nr. 50 din data de 21 decembrie 2017 privind aprobarea asocierii Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului "Extindere retea de energie electrica in zona Cariera - Cerasu

Hotararea nr. 51 din data de 28 decembrie 2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cerasu pe anul 2018

Hotararea nr. 52 din data de 28 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului Amenajamentul pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea comunei Cerasu, judetul Prahova

Hotararea nr. 53 din data de 28 decembrie 2017 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Primariei Cerasu

 

 

 
+ANUL 2016

Hotararea nr. 1 din 29-01-2016 (Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local pe anul 2015, a deficitului sectiunii de dezvoltare a comunei Cerasu).

Hotararea nr. 2 din 29.01.2016 (Hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anul scolar 2016-2017).

Hotararea nr. 3 din 29.01.2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor desfasuara cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2016).

Hotararea nr. 4 din 29.01.2016 (Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizatiilor referitoare la desfasurarea activitatilor de alimentatie publica si respectiv avizelor de program pentru societatile comerciale, intreprinderile individuale sau asociatiilor familiale care desfasoara activitatea prin punctele de lucru amplasate pe raza comunei Cerasu).

Hotararea nr. 5 din 29.01.2016 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA",precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia).

Hotararea nr. 6 din 29-01-2016 (Hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA").

Hotararea nr. 7 din 29-01-2016 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului "Retea de distributie apa potabila in comuna Cerasu, judetul Prahova).

Hotararea nr. 8 din 29-01-2016 (Hotarare privind asigurare cofinantarii categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat la obiectivul de investitii "Retea de distributie apa potabila in comuna Cerasu, judetul Prahova").

Hotararea nr. 9 din 29-01-2016 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 2016).

Hotararea nr. 10 din 11-02-2016 (Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015).

Hotararea nr. 11 din 11-02-2016 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016, a listei de investitii si a estimarilor pentru anii 2017-2019).

Hotararea nr. 12 din 11-02-2016 (Hotarare pentru stabilirea unor masuri in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate).

Hotararea nr. 13 din 26-02-2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016).

Hotararea nr. 14 din 26-02-2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor intocmit la nivelul comunei Cerasu).

Hotararea nr. 15 din 26-02-2016 (Hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2016)

Hotararea nr. 16 din 22-04-2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016).

Hotararea nr. 17 din 27-05-2016 (Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al comunei Cerasu pe anul 2015).

Hotararea nr. 18 din 22-04-2016 (Hotarare privind stabilirea unor masuri in domeniul pàsunatului pe pajistile din domeniul privat al comunei Cerasu pe anul 2016).

Hotararea nr. 19 din 22-04-2016 (Hotarare pentru completarea H.C.L. nr.45/2015 privind acordarea unui mandat special d-lui Duca Dumitru, reprezentantul comunei Cerasu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”).

Hotararea nr. 20 din 22-04-2016 ( Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai-iunie 2016 )

Hotararea nr. 21 din 22-06-2016 (Hotarare privind alegerea comisiei de validare)

Hotararea nr. 22 din 22-06-2016 (Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali)

Hotararea nr. 23 din 22-06-2016 (Hotarare privind declararea consiliului local legal constituit)

Hotararea nr. 24 din 22-06-2016 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 25 din 22-06-2016 (Hotarare privind alegerea viceprimarului)

Hotararea nr. 26 din 22-06-2016 (Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local)

Hotararea nr. 27 din 29-07-2016 (Hotarare privind desemnarea consilierilor locali care sa participe la adunarile satesti din satele Valea Tocii, Valea Bradetului si Valea Lespezii unde se vor alege delegatii care sa reprezinte satele respective la sedintele Consiliului Local Cerasu)

Hotararea nr. 28 din 29-07-2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016)

Hotararea nr. 29 din 29-07-2016 (Hotarare privind reorganizarea Comisiei pentru verificarea respectarii obligatiilor ce decurg din contractele incheiate cu organizatorii de stane pentru pajistile alpine inchiriate, precum si pentru celelalte izlazuri comunale din domeniul privat al comunei Cerasu)

Hotararea nr. 30 din 29-07-2016 (Hotarare privind aprobarea darii in administrarea Consiliului Judetean Prahova a suprafetelor de teren pe care sunt amplasate gospodariile de apa de pe teritoriul comunei Cerasu)

Hotararea nr. 31 din 29-07-2016 (Hotarare privind aprobarea planului de masuri organizatorice pentru buna desfasurare a activitatii istorice si culturale “Columna pentru Nemurire” din 6 august 2016)

Hotararea nr. 32. din 29-07-2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pe teritoriul comunai Cerasu, pe anul 2016)

Hotararea nr. 33 din 29-07-2016 (Hotarare privind aprobarea trecerii in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Cerasu a suprafetelor de teren pe care sunt amplasate Cariera de piatra gips si fostul depozit de explozibil al acesteia)

Hotararea nr. 34 din 29-07-2016 (Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Modernizare si reabilitare Camin Cultural in comuna Cerasu, judetul Prahova”)

Hotararea nr. 35 din 29-07-2016 (Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea intretinerii si repararii drumurilor locale din satele Valea Borului, Valea Lespezii, Valea Bradetului si Slon)

Hotararea nr. 36 din 29-07-2016 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cerasu cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului “Bransarea la reteaua de distributie alimentare cu apa potabila a comunei Cerasu”)

Hotararea nr. 37 din 29-07-2016 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cerasu cu judetul Prahova in vederea efectuarii unei “Expertize tehnice si realizarea unui proiect de consolidare la platforma pe care sunt amplasate statia de pompe si principalul bazin de inmagazinare a apei potabile din comuna Cerasu”)

Hotararea nr. 38A din 18-08-2016 (Hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism: PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN S = 1642 MP ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE GOSPODARIE DE APA SLON (REZERVOR R2), COM.CERASU, SAT SLON, AFERENTA PROIECTULUI “CONSTRUIRE SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA A COMUNELOR CERASU, DRAJNA, BATRANI, STARCHIOJD SI POSESTI”, in comuna Cerasu, sat Slon, nr.cadastral 20917, tarla 14, parcela 122, punct Plai)

Hotararea nr. 39A din 18-08-2016 (Hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism: PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S = 3615,93 MP ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE GOSPODARIE DE APA SLON (REZERVOR R1 + SP2), COM.CERASU, SAT SLON, AFERENTA PROIECTULUI “CONSTRUIRE SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA A COMUNELOR CERASU, DRAJNA, BATRANI, STARCHIOJD SI POSESTI”, in comuna Cerasu, sat Slon, nr. cadastrale 20915 si 20916, tarla 30, parcela 441, punct Brusturis)

Hotararea nr. 38 din 29-09-2016 (Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.10/2016 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015)

Hotararea nr. 39 din 29-09-2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016)

Hotararea nr. 40 din 29-09-2016 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cerasu cu judetul Prahova in vederea “Executarii unor lucrari de intretinere, reparare si consolidare la drumurile locale: Valea Borului – punctele Radu Alecu, Valea Lespezii – punctele Vasile, Hutanu, Ciobotaru, Moraru si sat Slon – punctele Burlan, Plaiet, Rudari”)

Hotararea nr. 41 din 29-09-2016 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Cerasu in Consiliile de administratie al unitatilor de invatamant Liceul Tehnologic Cerasu si Scoala Gimnaziala Slon-Cerasu in anul scolar 2016-2017)

Hotararea nr. 42 din 29-09-2016 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Punerea in siguranta a gospodariei de apa Cerasu SPP2”)

Hotararea nr. 44 din 28-10-2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016)

Hotararea nr. 45 din 28-10-2016 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Cerasu”)

Hotararea nr. 46 din 28-10-2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna 2016-2017, la nivelul comunei Cerasu)

Hotararea nr. 47 din 28-10-2016 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedintà pentru perioada noiembrie-decembrie 2016 – ianuarie 2017)

Hotararea nr. 48 din data de 24.11.2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016)

Hotararea nr. 49 din data de 20.12.2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2016)

Hotararea nr. 51 din data de 20.12.2016 (Hotarare privind aprobarea numarului asistentilor sociali ai persoanelor cu handicap si a numarului de indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap sau reprezentantilor legali ai acestora pentru anul 2017)

Hotararea nr. 52 din data de 20.12.2016 (Hotarare privind aprobarea scutirii unor organizatori de stane de la plata chiriei pentru unele suprafete de goluri alpine inchiriate de la primarie si nepasunabile)

Hotararea nr. 53 din data de 20.12.2016 (Hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului de "Delegare, prin concesiune, a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele: 3-Draganesti, 4-Urlati si 5-Valenii de Munte")

Hotararea nr. 54 din data de 20.12.2016 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Cerasu)

Hotararea nr. 55 din data de 20.12.2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului, pe anul 2017)

 

Hotararea nr. 56 din data de 20.12.2016 (Hotarare privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local)

 

+ANUL 2015

Hotararea nr. 1 din 30-01-2015 (Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor intocmit la nivelul comunei Cerasu).

Hotararea nr. 2 din 30-01-2015 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2015).

Hotararea nr. 3 din 30-01-2015 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 2015).

Hotararea nr. 4 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul "MODERNIZARE SI RECOMPARTIMENTARE A LICEULUI TEHNOLOGIC IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA").

Hotararea nr. 5 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea sumelor de la bugetul local necesare derularii si realizarii proiectului "MODERNIZARE SI RECOMPARTIMENTARE A LICEULUI TEHNOLOGIC IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA").

Hotararea nr. 6 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul "MANSARDARE SI IMPREJMUIRE GRADINITA IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA").

Hotararea nr. 7 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea sumelor de la bugetul local necesare derularii si realizarii proiectului "MANSARDARE SI IMPREJMUIRE GRADINITA IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA").

Hotararea nr. 8 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul "EXTINDERE, MANSARDARE SI MODERNIZARE GRADINITA SI SCOALA VALEA BORULUI, COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA").

Hotararea nr. 9 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea sumelor de la bugetul local necesare derularii si realizarii proiectului "EXTINDERE, MANSARDARE SI MODERNIZARE GRADINITA SI SCOALA VALEA BORULUI, COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA").

Hotararea nr. 10 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul "CONSTRUCTIE PIATA AGROALIMENTARA IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA").

Hotararea nr. 11 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea sumelor de la bugetul local necesare realizarii proiectului "CONSTRUCTIE PIATA AGROALIMENTARA IN COMUNA CERASA, JUDETUL PRAHOVA").

Hotararea nr. 12 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2014). 

Hotararea nr. 13 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015, a listei de investitii si a estimarilor pentru anii 2016-2018).

Hotararea nr. 14 din 22-02-2015 (Hotarare privind aprobarea sumei de 4800 euro drept credit de angajament pentru anul 2015, reprezentand transa de 20% din valoarea proiectului Comenius, pana la recuperarea acesteia de la finantator).

Hotararea nr. 15 din 22-03-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015).

Hotararea nr. 16 din 22-03-2015 (Hotarare privind constatarea ca terenul situat in intravilanul satului Cerasu, nr. 9J, tarlaua 19, parcela cc 229, respectiv unde este amplasat dispensarul uman, apartine domeniului public al comunei Cerasu).

Hotararea nr. 17 din 22-03-2015 (Hotarare privind constatarea ca terenul situat in intravilanul satului Cerasu, nr. 32 J, tarlaua 26, parcela cc 346, respectiv unde este amplasata gradinita de copii, apartine domeniului public al comunei Cerasu).

Hotararea nr. 18 din 30-04-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015)

Hotararea nr. 19 din 30-04-2015 (Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 44/2014 privind aprobarea acordarii normei de hrana politistilor locali din cadrul Politiei Locale Cerasu)

Hotararea nr. 20 din 30-04-2015 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cerasu, judetul Prahova cu alte autoritati locale si reprezentanti si sectorului privat si ai societatii civile, in vederea constituirii GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA "Asociatia Plaiurile Ramidavei".)

Hotararea nr. 21 din 30-04-2015 (Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 7/2007 privind masurile pentru gospodarirea, igienizarea si infrumusetarea localitatii).

Hotararea nr. 22 din 30-04-2015 (Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 46/2007 privind stabilirea taxei de ecologizare la nivelul comunei Cerasu).

Hotararea nr. 23 din 30-04-2015 (Hotarare privind stabilirea unor masuri in domeniul pasunatului pe izlazurile din domeniul privat al comunei Cerasu pe anul 2015).

Hotararea nr. 24 din 30-04-2015 (Hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anii scolari 2014-2015 si 2015-2016).

Hotararea nr. 25 din 30-04-2015 (Hotarare privind propunerea autoritatii locale pentru reclasificarea drumului comunal DC 30 in drum judetean).

Hotararea nr. 26 din 30-04-2015 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 2015).

Hotararea nr. 27 din 29-05-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015).

Hotararea nr. 28 din 29-05-2015 (Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Cerasu pe anul 2014.

Hotararea nr. 29 din 29-05-2015 (Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare a serviciului public de salubrizare al comunei Cerasu).

Hotararea nr. 30 din 13-06-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015).

Hotararea nr. 31 din 13-06-2015 (Hotarare privind aprobarea planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pe teritoriul comunei Cerasu, pe anul 2014).

Hotararea nr. 32 din 15-07-2015 (Hotarare privind aprobarea planului de masuri organizatorice pentru buna desfasurare a activitatii istorice si culturale "Columna pentru Nemurire" din august 2015).

Hotararea nr. 33 din 15-07-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015).

Hotararea nr. 34 din 15-07-2015 (Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii).

Hotararea nr. 35 din 15-07-2015 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 2015).

Hotararea nr. 36 din 15-07-2015 (Hotarare privind propunerea autoritatii locale pentru reclasificarea drumului comunal DC 30 in drum judetean).

Hotararea nr. 38 din 25-09-2015 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Cerasu in Consiliile de administratie al unitatilor de invatamant Liceul Tehnologic Cerasu si Scoala Gimnaziala Slon-Cerasu in anul scolar 2015-2016).

Hotararea nr. 39 din 25-09-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe 2015).

Hotararea nr. 40 din 25-09-2015 (Hotarare privind masurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea bunei desfasurari a "Festivalului Muntilor" si a targului anul de "Sf. Dumitru" organizate cu prilejul Zilei Comunei Cerasu).

Hotararea nr. 41 din 25-09-2015 (Hotararea privind aprobarea suplimentarii numarului de indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav pentru anul 2015).

Hotararea nr. 42 din 25-09-2015 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea realizarii unei expertize tehnice la bazinul de inmagazinare apa potabil din pct. "Valea Ursului", sat Slon, comuna Cerasu).

Hotararea nr. 43 din 25-09-2015 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului "Reparatie si modernizare dispensar uman Cerasu").

Hotararea nr. 45 din 28-10-2015 (Hotarare privind acordarea unui mandat special D-lui Duca Dumitru, reprezentantul comunei Cerasu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul Pentru Managementul Deseurilor Prahova").

Hotararea nr. 46 din 28-10-2015 (Hotarare privind aprobarea scutirii unor organizatori de stane de la plata chiriei pentru unele suprafete de goluri alpine inchiriate de la primarie si nepasunabile).

Hotararea nr. 47 din 28-10-2015 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada AUGUST-OCTOMBRIE 2015).

Hotararea nr. 48 din 28-10-2015 (Hotarare privind darea in administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Cerasu a imobilelor (cladiri si terenuri aferente), proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale, in care acestea isi desfasoara activitatea).

Hotararea nr. 49 din 28-10-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015).

Hotararea nr. 50 din 25-11-2015 (Hotarare privind aprobarea planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna 2015-2016, la nivelul comunei Cerasu).

Hotararea nr. 51 din 25-11-2015 (Hotarare privind declararea starii de insolvabilitate a unor contribuabili - persoane fizice - inregistrati cu datorii la bugetul local provenite din impozite si amenzi).

Hotararea nr. 52 din 18-12-2015 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2015).

Hotararea nr. 53 din 18-12-2015 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2016).

Hotararea nr. 54 din 18-12-2015 (Hotarare privind stabilirea tarifelor minime percepute in cazul inchirierii sau concesionarii terenurilor si cladirilor din domeniul public si privat al comunei Cerasu pe anul 2016).

Hotararea nr. 55 din 18-12-2015 (privind aprobarea numarului asistentilor sociali ai persoanelor cu handicap si a numarului de indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap sau reprezentantilor legali ai acestora pe anul 2016).

 

+ANUL 2014

Hotararea nr. 1 din 31-01-2014 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017)

Hotararea nr. 2 din 31-01-2014 (Hotarare privind aprobarea Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 3 din 31-01-2014 (Hotarare privind acoperirea definitiva, din excedentul bugetului local pe anul 2013, a deficitului sectiunii de dezvoltare a comunei Cerasu)

Hotararea nr. 3 din 31-01-2013 (Hotarare privind acoperirea definitiva, din excedentul bugetuluilocal pe anul 2013, a deficitului sectiunii de dezvoltare a comunei Cerasu)

Hotararea nr. 4 din 31-01-2014 (Hotarare privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Primariei comunei Cerasu necesare pentru derularea si realizarea proiectului “Retea de distributie apa potabila in comuna Cerasu, judetul Prahova”)

Hotararea nr. 5 din 31-01-2014 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2014)

Hotararea nr. 6 din 31-01-2014 (Hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anii scolari 2013-2014 si 2014-2015)

Hotararea nr. 7 din 31-01-2014 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 13 din 31-03-2014 (Hotarare privind aprobarea transformarii Caminului Cultural Cerasu in asezamant cultural, institutie publica cu personalitate juridica)

Hotararea nr. 14 din 31-03-2014 (Hotarare privind privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcionare al asezamântului cultural “CENTRUL CULTURAL CERASU” din comuna Cerasu, judeul Prahova)

Hotararea nr. 15 din 31-03-2014 (Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni edilitar-gospodaresti ce urmeaza a se realiza in comuna Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 16 din 31-03-2014 (Hotarare privind privind aprobarea Acordului de infratire si cooperare dintre comuna Cerasu, judetul Prahova, Romania si comuna Hirtop, raionul Cimislia, Republica Moldova)

Hotararea nr. 17 din 30-04.2014 (Hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici din proiectul “REPARAIE GENERALA SI MODERNIZARE COALA GIMNAZIALA SLON COM CERASU, JUD. PRAHOVA")

Hotararea nr. 18 din 30-04-2014 (Hotarare privind aprobarea proiectului “REPARATIE GENERALA SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA SLON COM CERASU,JUD. PRAHOVA" a acordului de parteneriat intre UAT Cerasu si Scoala Gimnaziala Slon si a cheltuielilor necesare pentru derularea si realizarea acestui proiect)

Hotararea nr. 19 din 30-04-2014 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 20 din 30-04-2014 (Hotarare privind aprobarea modificarii Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 21 din 30-04-2014 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 22 din 31-05-2014 (Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 23 din 31-05-2014 (Hotarare privind revocarea H.C.L. nr.16/31.03.2014 pentru aprobarea Acordului de infratire si cooperare dintre comuna Cerasu, judetul Prahova, Romania si comuna Hirtop, raionul Cimislia, Republica Moldova)

Hotararea nr. 24 din 29-06-2014 (Hotarare privind pentru modificarea H.C.L. nr.17/30.04.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici din proiectul “REPARATIE GENERALA SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA SLON COM CERASU, JUD. PRAHOVA")

Hotararea nr. 25 din 29-06-2014 (Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.18/30.04.2014 privind aprobarea proiectului “REPARATIE GENERALA SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA SLON COM CERASU,JUD. PRAHOVA" , a acordului de parteneriat intre UAT Cerasu si Scoala Gimnaziala Slon si a cheltuielilor necesare)

Hotararea nr. 26 din 31-07-2014 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 27 din 31-07-2014 (Hotarare privind aprobarea completarii Listei de investitii a comunei Cerasul pe anul 2014)

Hotararea nr. 28 din 31-07-2014 (Hotarare privind aprobarea Acordului de infratire si cooperare dintre comuna Cerasu, judetul Prahova, Romania si comuna Hirtop, raionul Cimislia, Republica Moldova)

Hotararea nr. 29 din 26-09-2014 (Hotarare privind aprobarea suplimentarii numarului asistentilor sociali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2014)

Hotararea nr. 30 din 31-07-2014 (Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pe teritoriul comunai Cerasu, pe anul 2014)

Hotararea nr. 31 din 31-07-2014 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 32 din 26-09-2014 (Hotarare privind aprobarea Proiectului bugetului local pe anul 2015 si estimarilor pentru anii 2016 – 2018)

Hotararea nr. 33 din 26-09-2014 (Hotarare privind aprobarea intocmirii proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile aflate in domeniul privat al comunei Cerasu)

Hotararea nr. 34 din 26-09-2014 (Hotarare privind aprobarea aderarii comunei Cerasu la Grupul de Actiune Locala  “Plaiurile Ramidavei”)

Hotararea nr. 35 din 26-09-2014 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cerasu, judetul Prahova cu alte autoritati locale si reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile, in vederea constituirii Asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ”PLIURILE RAMIDAVEI”)

Hotararea nr. 36 din 26-09-2014 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 37 din 22-10-2014 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 38 din 22-10-2014 (Hotarare privind aprobarea completarii Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 39 din 22-10-2014 (Hotarare privind màsurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea bunei desfàsuràri a “Festivalului Muntilor” si a Târgului anual de “Sf.Dumitru” organizate cu prilejul Zilei comunei Cerasu)

Hotararea nr. 40 din 22-10-2014 (Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.35/2014 privind aprobarea aderarii comunei Cerasu la Grupul de Actiune Locala “Plaiurile Ramidavei”)

Hotararea nr. 41 din 28-11-2014 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedintà pentru perioada noiembrie, decembrie 2014 – ianuarie 2015)

Hotararea nr. 42 din 28-11-2014 (Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna 2014-2015, la nivelul comunei Cerasu)

Hotararea nr. 43 din 28-11-2014 (Hotarare privind desemnarea unei persoane imputernicite ca al doilea reprezentant al Primariei comunei Cerasu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”)

Hotararea nr. 44 din 28-11-2014 (Hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana politistilor locali din cadrul Politiei Locale Cerasu, incepand cu anul 2015)

Hotararea nr. 45 din 28-11-2014 (Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului”Reparatii drumuri, diguri si ziduri de sprijin in comuna Cerasu”)

Hotararea nr. 46 din 28-11-2014 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 47 din 28-11-2014 (Hotarare privind aprobarea completarii Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2014)

Hotararea nr. 48 din 15-12-2014 (Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Cerasu cu Judetul Prahova in vederea continuarii realizarii obiectivului "Reparatii drumuri, diguri si ziduri de sprijin in comuna Cerasu").

Hotararea nr. 49 din 15-12-2014 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2014).

Hotararea nr. 50 din 15-12-2014 (Hotarare privind aprobarea completarii Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2014).

Hotararea nr. 51 din 28-12-2014 (Hotarare privind aprobarea numarului asistentilor sociali ai persoanelor cu handicap si a numarului de indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap sau reprezentantilor legali ai acestora pentru anul 2015).

Hotararea nr. 52 din 28-12-2014 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, la nivelul comunei Cerasu, pentru anul 2015).

 

 

+ANUL 2013

Hotararea nr. 1 din 25-01-2013 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 2 din 25-01-2013 (Hotarare privind acoperirea definitiva, din excedentul bugetului local pe anul 2012, a deficitului sectiunii de dezvoltare a comunei Cerasu)

Hotararea nr. 3 din 25-01-2013 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, la nivelul comunei Cerasu, pentru anul 2013)

Hotararea nr. 4 din 25-01-2013 (Hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anul scolar 2013-2014)

Hotararea nr. 5 din 25-01-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2013)

Hotararea nr. 6 din 29-03-2013 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 7 din 29-03-2013 (Hotarare privind aprobarea Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 8 din 29-03-2013 (Hotarare privind aprobarea parteneriatului intre comunele Cerasu, Drajna si Izvoarele in vederea
realizarii obiectivului “Punte carosabila pentru autoturisme peste paraul Drajna, in punctul
Groapa Oii-Danesti, la confluienta comunelor Cerasu, Drajna si Izvoarele”)

Hotararea nr. 9 din 31-05-2013 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 10 din 31-05-2013 (Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar  al comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 11 din 31-05-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu  pe anul 2013)

Hotararea nr. 12 din 31-05-2013 (Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului de salubritate de catre S.C. Termoelectrica Ploiesti S.A.)

Hotararea nr. 13 din 31-05-2013 (Hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pentru izlazurile comunale pe anul 2013 si instituirea unei taxe speciale pentru organizatorii de stane pe golurile alpine, precum si reorganizarea Comisiei pentru verificarea respectarii obligatiilor contractuale ce decurg din contractele de inchiriere/conventie)

Hotararea nr. 14 din 31-05-2013 (Hotarare privind vacantarea functiei de membru in consiliul local al d-lui consilier Duca Ion din Partidul Democrat Liberal)

Hotararea nr. 15 din 31-05-2013 (Hotarare privind  aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului de salubritate de catre S.C. Termoelectrica Ploiesti S.A.)

Hotararea nr. 16 din 28-06-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pe teritoriul comunai Cerasu, pe anul 2013)

Hotararea nr. 17 din 31-07-2013 (Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Curca Floarea)

Hotararea nr. 18 din 31-07-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 19 din 31-07-2013 (Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei Primăriei comunei Ceraşu, aprobarea numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului)

Hotararea nr. 20 din 31-07-2013 (Hotarare privind aprobarea aderarii consiliului Local Cerasu ca partener al Colegiului National de Administratie)

Hotararea nr. 21 din 30-08-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 22 din 30-08-2013 (Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini privind inchirierea unor spatii in incinta Scolii Valea Borului si a terenului aferent)

Hotararea nr. 23 din 30-08-2013 (Hotarare privind aprobarea conditiilor de acces pe proprietatea publica sau private a comunei Cerasu in vederea instalarii, intretinerii ori mutarii retelelor de comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura  necesare sustinerii acestora)

Hotararea nr. 24 din 30-09-2013 (Hotarare privind masurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea bunei desfasurari a “Festivalului Muntilor” si a Târgului anual de “Sf.Dumitru” organizate cu prilejul Zilei comunei Cerasu )

Hotararea nr. 25 din 30-09-2013 (Hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 26 din 30-09-2013 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cerasu cu judetul Prahova in vederea executarii lucrarilor de reparare a partii asfaltice a drumului comunal DC 30 Valea Lespezii - Slon)

Hotararea nr. 27 din 30-09-2013 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Cerasu in Consiliile de administratie al unitatilor de invatamant Liceul Tehnologic Cerasu si Scoala Gimnaziala Slon-Cerasu)

Hotararea nr. 28 din 16-10-2013 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cerasu cu judetul Prahova in vederea realizarii distributiei de alimentare cu apa a comunei Cerasu)

Hotararea nr. 29 din 24-10-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 30 din 24-10-2013 (Hotarare privind modificarea si completarea Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 31 din 24-10-2013 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 32 din 29-11-2013 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 33 din 29-11-2013 (Hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investitii “Retea de distributie apa potabila in comuna Cerasu, judetul Prahova”)

Hotararea nr. 34 din 29-11-2013 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Retea de distributie apa potabila in comuna Cerasu, judetul Prahova”, a stabilirii datei licitatiei si constituirea comisiei de licitatie pentru acest obiectiv)

Hotararea nr. 35 din 29-11-2013 (Hotarare privind asocierea Comunei Cerasu cu Judetul Prahovasi alte unitati administrative-teritoriale din judetul Prahova in ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA”)

Hotararea nr. 36 din 29-11-2013 (Hotarare privind infiintarea, delegarea gestiunii si aprobarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si canalizare al comunei Cerasu)

Hotararea nr. 37 din 29-11-2013 (Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cerasu, pentru scoaterea din functiune in vederea casarii, a doua imprejmuiri (garduri din prefabricate) de la Liceul Tehnologic Cerasu si Gradinita Slon)

Hotararea nr. 38 din 29-11-2013 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate in comuna Cerasu)

Hotararea nr. 39 din 23-12-2013 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate in comuna Cerasu)

Hotararea nr. 40 din 23-12-2013 (Hotarare privind aprobarea modificarii Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2013)

Hotararea nr. 41 din 23-12-2013 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, la nivelul comunei Cerasu, pentru anul 2014)

Hotararea nr. 42 din 23-12-2013 (Hotarare privind aprobarea numarului asistentilor sociali aipersoanelor cu handicap si a numarului de indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap sau reprezentantilor legali ai acestora pentru anul 2014)

+ANUL 2012

Hotarerea nr. 1 din 31-01-2012 (Hotarare privind acoperirea definitiva, din excedentul bugetului local pe anul 2011, a deficitului sectiunii de dezvoltare a comunei Cerasu)

Hotararea nr. 2 din 31-01-2012 (Hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anul scolar 2012-2013)

Hotararea nr. 3 din 31-01-2012 (Hotarare privind stabilirea taxelor de inchiriere a bunurilor din patrimoniul Caminului Cultural Cerasu)

Hotararea nr. 4 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica la nivelul comunei Cerasu)

Hotararea nr. 5 din 31-01-2012 (Hotarare privind obligatiile si responsabilitatile ce revin conducatorilor institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetatenilor comunei in domeniul bunei gospodariri a localitatii Cerasu)

Hotararea nr. 6 din 31-01-2012 (Hotarare privind stabilirea sanctiunilor ce se pot aplica pentru faptele savarsite de reprezentantii institutiilor publice, agenti economici, alte persoane juridice, precum si de cetatenii comunei Cerasu in domeniul bunei gospodariri a localitatii)

Hotararea nr. 7 din 31-01-2012 (Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Prahova", a principalilor indicatori tehnico-economici precum si a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")

Hotararea nr. 8 din 07-02-2012 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 9 din 07-02-2012 (Hotarare privind aprobarea Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 10 din 07-02-2012 (Hotarere privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2012)

Hotararea nr. 12 din 21-03-2012 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 13 din 21-03-2012 (Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni edilitar-gospodaresti ce urmeaza a se realiza in comuna Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 14 din 21-03-2012 (Hotarare privind aprovarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Cerasu)

Hotararea nr. 15 din 21-03-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2012)

Hotararea nr. 16 din 21-03-2012 (Hotarare privind aprobarea numarului de volume "Cronica Cerasului" - monografia comunei - ce va fi tiparit, modul de plata si de vanzare si stabilirea datei de lansare a cartii)

Hotararea nr. 17 din 21-03-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 18 din 21-03-2012 (Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 2/2012 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anul scolar 2012-2013)

Hotararea nr. 19 din 21-03-2012 (Hotarare privind atribuirea in proprietate a unor terenuri conform prevederilor art. 36 din Legea Fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

Hotararea nr. 20 din 25-05-2012 (Hotarare privind aprobarea contului de inchiriere a exercitiului bugetar al comunei Cerasu pe anul 2011)

Hotararea nr. 21 din 25-05-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 22 din 25-05-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de catre Compartimentul secretariat, relatii cu publicul, asistenta sociala, stare civila - Biroul asistenta sociala pentru perioada 2012-2015, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Codului etic al personalului care ofera servicii sociale, reactualizarea Colectivului de sprijin pentru autoritatea tutelara si asistenta sociala la nivelul comunei Cerasu)

Hotararea nr. 23 din 28-06-2012 (Hotarare privind alegerea comisiei de validare)

Hotararea nr. 24 din 28-06-2012 (Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali)

Hotararea nr. 25 din 28-06-2012 (Horarare privind declararea consiliului local legal constituit)

Hotararea nr. 26 din 28-06-2012 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 27 din 28-06-2012 (Hotarare privind alegerea viceprimarului)

Hotararea nr. 28 din 28-06-2012 (Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local)

Hotararea nr. 29 din 31-07-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 30 din 31-07-2012 (Hotarare privind aprobarea organigramei Primariei comunei Cerasu, statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului, precum si statului de functii si numarului de personal din cadrul compartimentului de politie locala)

Hotararea nr. 31 din 21-09-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 32 din 21-09-2012 (Hotarare privind modificarea si completarea Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 33 din 21-09-2012 (Hotarare privind acceptul si sustinerea participarii Bibliotecii Comunale Cerasu la Programul National BIBLIONET)

Hotararea nr. 34 din 21-09-2012 (Hotarare privind masurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea bunei desfasurari a "Festivalului Muntilor" si a Targului anual de "Sf. Dumitru")

Hotararea nr. 35 din 21-09-2012 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

Hotararea nr. 36 din 30-10-2012 (Hotarare privind modificarea si completarea Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 37 din 30-10-2012 (Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 2/2012 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu pentru anul scolar 2012-2013)

Hotararea nr. 38 din 30-10-2012 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Cerasu in Consiliile de administratie al unitatilor de invatamant Liceul Tehnologic Cerasu si Scoala Gimnaziala Slon)

Hotararea nr. 39 din 30-10-2012 (Hotarare privind declararea “Zilei comunei Cerasu” si a “Zilei satului Slon”)

Hotararea nr. 40 din 20-11-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 41 din 20-11-2012 (Hotarare privind modificarea si completarea Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 42 din 20-11-2012 (Hotarare privind aprobarea arondarii comunei Cerasu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Populatiei Drajna in vederea asigurarii serviciilor de evidenta a persoanelor din localitatea Cerasu)

Hotararea nr. 43 din 20-11-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna 2012-2013, la nivelul comunei Cerasu)

Hotararea nr. 44 din 20-12-2012 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 45 din 20-12-2012 (Hotarare privind modificarea si completarea Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2012)

Hotararea nr. 46 din 20-12-2012 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, la nivelul comunei Cerasu, pentru anul 2013)

Hotararea nr. 47 din 20-12-2012 (Hotarare privind aprobarea numarului asistentilor sociali ai persoanelor cu handicap si a numarului de indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap)

Hotararea nr. 48 din 20-12-2012 (Hotarare privind aprobarea Codului de conduita al personalului contractual si al functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cerasu)

Hotararea nr. 49 din 20-10-2012 (Hotarare privind aprobarea exonerarii angajatilor Primariei comunei Cerasu de la restituirea veniturilor de natura salariala acordate in perioada 2006-2010, precum si incetarea obligatiei Primariei comunei Cerasu de a recupera veniturile respective)

+ANUL 2011

2. Hotararea nr. 2 din 31-01-2011 (Hotarare privind constituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul comunei Cerasu)

3. Hotararea nr. 3 din 31-01-2011 (Hotarare privind aprobarea transferului bugetului activitatilor autofinantate la bugetul local al comunei Cerasu

4. Hotararea nr. 4  din 31-01-2011 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cersu pe anul 2011)

5. Hotararea nr. 5 din 31-01-2011 (Hotarare privind aprobarea listei de investitii , pe anul 2011

6. Hotararea nr. 6 din 31-01-2011 (Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local (fondul de rulment) al comunei Cerasu pe anul 2011)

7. Hotararea nr. 7 din 31-01-2011 (Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii organigramei Primariei comunei Cerasu si aprobarea statului de functii si numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului si compartimentului de politie locala)

8. Hotararea nr. 8 din 31-01-2011 (Hotarare privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, la nivelul comunei Cerasu)

9. Hotararea nr. 9 din 31-01-2011 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2011)

10. Hotararea nr. 10 din 31-01-2011 (Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului de salubritate de catre S.C. Termoelectrica Ploiesti S.A.

11. Hotararea nr. 11 din 15-02-2011 (Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cerasu pe anul 2011)

12. Hotararea nr. 12 din 15-02-2011 (Hotarare privind modificarea si completarea Listei de investitii a comunei Cerasu pe anul 2011)

13. Hotararea nr. 13 din 15-02-2011 (Hotarare privind insusirea si aprobarea Anexei nr. 14 cuprinzand reconstituirea izlazurilor comunale din