Navigare MONITORUL OFICIAL LOCAL FORMULARE ELECTRONICE PROGRAMARI ONLINE SESIZARI ONLINE VERIFICARE CERERI

Prezentare Locala
In componenta comunei Cerasu sunt 6 sate: Cerasu, satul de resedinta, Valea Borului, Valea Tocii, Valea Bradetului, Valea Lespezii si Slon.

ASEZARE GEOGRAFICA
Comuna Cerasu este o localitate specificà zonei submontane, situatà in N-E judetului Prahova, la o altitudine de circa 750 m, la 50 km. de municipiul Ploiesti si 20 km. de orasul Vàlenii de Munte.

TERITORIILE ADMINISTRATIVE VECINE
Cerasu se invecineaza cu: localitatea Vama Buzaului la N; la S - comuna Drajna si comuna Izvoarele; la V - comuna Màneciu; la E – comunele Starchiojd, Batrani si Posesti.

RELIEF
Cerasu este înconjuratà de un relief variat, pornind de la colinele ce stràjuiesc localitatea pânà la culmile muntilor ce dominà partea de nord, respectiv Muntii: Clàbucet (1474 m), Vîrful lui Crai (1485 m) si Tàtaru (1476 m), toate acestea conferindu-i un aspect geografic deosebit de pitoresc.

RETEAUA HIDROGRAFICA
Retea hidrograficà a comunei este compusà, in principal, de paraul Drajna, afluient al Teleajenului, al càrui izvor este situat sub Virful lui Crai. Paraul Drajna, denumit de localnici si Dràjnuta, prezintà un debit variabil si se uneste dealungul localitàtii cu paraiasele mai sus amintite. In NV localitàtii se aflà raul Teleajen care prezintà un deosebit interes piscicol, acesta fiind populat cu deliciosul peste de munte, pàstràvul, dar reprezentand, totodata, si un inestimabil potential turistic. Comuna mai este strabatuta de cursuri de apa permanente cu debite mici precum Valea Slonului, Valea Carpenislui, Valea Coltului, Valea Lespezii, Valea Bradetului, Valea Tocii si Valea Borului. In perioadele cu precipitatii abundente unele valcele au caracter torential antrenand material spalat, producand eroziuni ale solului si inundatii acolo unde albiile sunt putini adanci.

RESURSE NATURALE SPECIFICE
Exista in zona resurse de substante minerale utile concentrate în principal în spaţiul subcarpatic şi valorificate în economia localitatii: gips, nisip si balast. In cazul comunei Cerasu trebuie mentionat ca aici sunt importante cantitati de piatra de gips si var care pot fi utilizate cu succes in constructii ca materiale componente ale gipsului si varului. De retinut si faptul ca in satele Slon si Valea Lespezii avem doua izvoare cu apa sulfuroasa care pot fi captate si valorificate in domeniul medicinii.